2018/2019 School Board Agendas & Mintues

 

School Board Agendas and Board Minutes 

 

 JUNE 2018                                                                 

  June Board Meeting Agenda 2018.pdf                                 June Board Meeting Minutes 2018.pdf   

 JULY 2018                                                                                       

July 2018 Board Meeting Agenda.pdf                                     July 2018 Board Meeting Minutes.pdf

July 23 2018 Board Meeting Agenda.pdf

AUGUST 2018

August Board Meeting Agenda 2018.pdf                                August Board Meeting Minutes 2018.pdf

SEPTEMBER 2018

September Board Meeting Agenda 2018.pdf                      September Board Meeting Minutes 2018.pdf    

OCTOBER

October Board Meeting Agenda 2018.pdf                           October Board Meeting Minutes 2018.pdf